3 juli 2016

Huisregels

Deze huisregels zijn alleen van toepassing op het evenemententerrein van Popcorn

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Zodra men Popcorn betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Popcorn gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Popcorn zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden.
 3. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid bij Popcorn te waarborgen.

Artikel 2: Toegang, registratie en terrein

Toegang en registratie

 1. Toegang tot Popcorn is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart en op vertoon van legitimatie.
 2. Na het verkrijgen van toegang is het niet mogelijk het evenemententerrein weer af en op te gaan.
 3. Het is niet toegestaan backstage-, organisatieruimten-, organisatiesluisen (bouwhekken)- en door de organisatie en beveiliging niet toegestane ruimten te betreden. Bij overtreding is de organisatie en beveiliging bevoegd je van het evenemententerrein te verwijderen.
 4. Het evenemententerrein mag alleen betreden worden door de organisatie aangegeven ingang.
 5. Personen jonger dan 16 jaar mogen Popcorn niet betreden
 6. Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:
  – Auto’s, campers, caravans, (aanhang)wagens of andere vervoersmiddelen (alleen op de door de organisatie aangegeven parkeerplekken)
  – (huis)dieren
  – Gasstellen en/of barbecues
  – Eet- & drinkwaren
  – Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen.
  – Blik- & glaswerk
  – Bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of elke vorm van een stoel)
  – Licht- en geluidsinstallaties
  – Fakkels en/of vuurwerk
  – giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk
  – Generatoren
  – Drugs
  – Lachgas
  Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en haar bezoeker, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.
 7. Het is op Popcorn voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein. Op verzoek van het personeel van Popcorn, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 8. Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of voetbalclubuitingen op het evenemententerrein is niet toegestaan.
 9. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Popcorn is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 10. Op het evenemententerrein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 11. Popcorn is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden.
 12. Consumptie munten gekocht op het evenemententerrein zijn alleen inwisselbaar bij de muntverkoop van de editie zolang de muntverkoop geopend is. Na sluiting van muntverkoop of bij andere edities zijn munten niet inwisselbaar.
 13. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het evenemententerrein.
 14. Personen die gooien met drank/voorwerpen waarbij schade wordt aangericht, worden aansprakelijk gesteld.
 15. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 16. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van de Popcorn. Popcorn raadt de bezoekers aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten.
 17. Het evenemententerrein is voor bezoekers geopend van 19.00 uur tot 02.00 uur.